Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Vi stödjer förskolor i arbetet med hälsa

Hälsa och lärande går hand i hand – det vet vi. Elevhälsoportalen stödjer förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolemiljön. Materialet är utvecklat av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Stockholms läns landsting. Detta är ett nytt sätt att använda digitala verktyg för att främja hälsa i förskolan.

NY HÄLSONYCKEL FÖR FÖRSKOLA! Den 20 augusti läggs hälsonyckeln för förskola upp för nästa läsår (2018/2019). Glöm därför inte att göra klart alla enkäter för nuvarande läsår innan dess, så att ni får alla svar samlade på samma läsår.