Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Buller

Uppdaterad: 2020-11-16

Buller i förskolemiljön kan inverka negativt på barns välbefinnande och hälsa, till exempel genom att orsaka allmän störning, trötthet och stress. Även inlärning och prestation påverkas. Därför är det viktigt att skapa en god ljudmiljö i förskolan.

Bullerskydd lurar

Buller i förskolan

  • Den vanligaste källan till buller i förskolan är höga ljud från barnen och pedagogerna själva, det vill säga ljud som uppkommer vid lek och andra aktiviteter.
  • Bakgrundsljud från ventilation, fläktar och annan utrustning samt ljud som kommer utifrån, till exempel från trafik, spelar också in.
  • I matrummet tillkommer ljud från diskinlämning, klirrande bestick, stolskrap med mera.
  • I Folkhälsomyndighetens ”Allmänna råd om buller inomhus” rekommenderas att bakgrundsljudet i utbildningslokaler är 30 dBA i medelljudnivå och 45 dBA i maximal ljudnivå. Ljuden som uppkommer från aktiviteter är dock oftast mycket högre än så.

Hur påverkas barnen av buller i förskolan?

Buller i förskolemiljön är oftast inte så högt att det är direkt hörselskadande men det kan ge upphov till hörselproblem såsom [ljudöverkänslighet][hyperacusis] och [öronsusningar][tinnitus]. Det kan dessutom orsaka många andra besvär, såsom:

  • Allmän störning
  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Stress

Bullret leder också till sämre taluppfattning, nedsatt koncentration och minskad motivation. Dessutom stör buller barns tankeprocesser och påverkar deras möjlighet att minnas vad de lärt sig, något som kan leda till försämrad inlärning och prestation.

Hur mycket buller påverkar barnen är dock individuellt och beror bland annat på bullrets egenskaper, såsom styrka och varaktighet, och i vilken situation det uppträder. Även rummets utformning spelar stor roll för hur mycket barnen påverkas.