Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Hur fungerar det?

Uppdaterad: 2020-11-19

Det är enkelt att skapa ett konto och komma igång med att analysera förskolans hälsofrämjande arbete. Läs mer om hur ni går tillväga nedan!

Vilka riktar sig Elevhälsoportalen till?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Vad krävs för att öppna konto?

Allt som krävs är att två kontaktpersoner registrerar sig, förslagsvis förskolechef och en pedagog på skolan. Tanken är att förskolan skapar ett gemensamt konto för förskolan.

Kostar det något?

Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till hemsidans material.

Vad kan man göra på hemsidan?

Hälsonyckeln för förskola

Här finns bland annat det enkätbaserade verktyget Hälsonyckeln för förskolan som kartlägger det hälsofrämjande arbetet inom sex hälsoområden: Övergripande hälsoarbete, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi och Buller. Här kan man, efter att man fyllt i samtliga enkäter, ladda ner och skriva ut en resultatrapport, samt skapa en handlingsplan med prioriteringar för det hälsofrämjande arbetet för kommande år. 

Hälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på förskolans sida, man kan dock besvara de ingående enkäterna vid olika tillfällen under läsåret.

Hälsoområdena

Under de sex hälsoområdena nämnda ovanför kan man läsa om vad forskningen säger om respektive område samt ta del av evidensbaserade insatser (som man kan identiera behov av i enkäterna i Hälsonyckeln).

Elevhälsoportalens arbetsmodell

Denna arbetsmodell är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på förskolan. Arbetsmodellens fyra steg kan med fördel genomföras en gång per läsår. Här finns mer information om den.