Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Hur fungerar det?

Det är enkelt att skapa ett konto och komma igång med att analysera förskolans hälsofrämjande arbete. Läs mer om hur ni går tillväga nedan!

Elevhälsoportalen riktar sig till alla förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till verktyget Hälsonyckeln för förskolan som kartlägger det hälsofrämjande arbetet inom sex hälsoområden. Allt som krävs är att två kontaktpersoner registrerar sig, förslagsvis förskolechef och en pedagog på skolan. Tanken är att förskolan skapar ett gemensamt konto för förskolan.

Hälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på förskolans profilsida. Här kan man efter att man fyllt i samtliga frågeområden ladda ner och skriva ut en resultatrapport, samt skapa en handlingsplan med prioriteringar för det hälsofrämjande arbetet för kommande år.

Läs mer om arbetsmodellen Förskolans hälsocykel.

Välkommen som användare på Elevhälsoportalen!