Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Skriftligt material med utgångspunkt i samtalen med barnen om deras hälsa

Uppdaterad: 2017-07-31

Av förskolans läroplan framgår att förskolan kontinuerligt och systematiskt ska dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

”Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.”