Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Vetenskapligt arbetssätt

Uppdaterad: 2020-02-10

I skollagen (2010:800) anges att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskning och beprövad erfarenhet är en utgångspunkt och vägledning i många frågor som rör förskolans arbetssätt, som vilken sammansättning och storlek barngruppen ska ha, vilken personalkompetens som är lämplig, etc. Vetenskapligt arbetssätt och vetenskaplig evidens ligger också till grund för andra frågor som anknyter till miljö och hälsa och är underlag för råd och rekommendationer gällande hälsa. De rekommendationer som finns på ansvariga myndigheters hemsidor ger en samlad bedömning av internationell vetenskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Läs mer om myndigheternas rekommendationer på deras respektive hemsida nedan.