Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Förändringar på hemsidan

Uppdaterad: 2018-11-28

Förändringar på hemsidan höst 2018

Under hösten 2018 har vissa förändringar gjorts på hemsidan, och de beskrivs i texten nedanför.

Bytt plats

I rubrikraden höger om loggan finns numer:

För att ändra kontouppgifter med mera går du upp till Inställningar som nu ligger högst upp till höger på sidan.

Nya texter för hälsoområden

Vi håller på att löpande uppdatera texter och insatser under de olika hälsoområdena. Detta förväntas bli helt klart under hösten 2018.

Nya enkätversioner

Det finns två versioner av varje enkät med ändelserna rev sommar 2018 och rev nov 2018. Detta för att vi behövde göra några ändringar i frågor och svarsalternativ. Nu är enkäterna låsta för förändringar för ett långt tag framöver.

Förklaringar till svårare ord

Om ett ord eller fras är understruken med små prickar kan man föra pekaren över och då kommer en förklaring upp i en vit ruta.

Övriga förändringar

I tillägg till ovanstående har en del småförändringar gjorts som mest påverkar layouten på sidan.

Frågor?

Hoppas ni tycker att det fungerar fint. Om det är något ni undrar över, eller har förslag på andra förbättringar, får ni gärna kontakta oss på Elevhälsoportalen.