Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Tobaksindustrins mijöpåverkan

Uppdaterad: 2020-02-26

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. De arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Deras vision är ett tobaksfritt samhälle.

Vid ett seminarium i Sveriges riksdag den 23 januari 2019 presenterade VISIR en rapport om tobaksindustrins påverkan på miljö och klimat. Rapporten sammanfattar kunskapsläget vad gäller miljökonsekvenser i tobaksproduktionens alla led.

Nedanför finns länken till rapporten och hemsidan där man kan läsa mer om detta.