Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
DC143C
6b6154
21a3a1

Ergonomi som nytt hälsoområden på Elevhälsoportalen!

Uppdaterad: 2020-06-29

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljön påverkar människan. Det innefattar hur vi kan anpassa arbetet till människans behov och förutsättningar för att kunna förebygga risker för ohälsa.  Insatsförslagen för ergonomi handlar om hur skolans arbetsmiljö kan utformas för att förebygga besvär från muskler och leder samt närsynthet hos eleverna.

Ergonomi i skolan

Skolan är både elevernas och personalens arbetsmiljö. Ergonomi för eleverna kan handla om hur vi anpassar arbetsmiljön efter elevernas behov, men också hur undervisningsarbetet organiseras. I skolan sitter man ofta långa stunder åt gången. Om man sitter fel eller sitter stilla och arbetar långa stunder kan man få ont i kroppen, på grund av till exempel onödig belastning i nacke, axlar, rygg och armar. Även en god belysning och tillgång till dagsljus krävs för att inte bli trött i ögonen, få huvudvärk eller spänna kroppen i onödan vid närarbete, som tillexempel datorarbete och läsning. Skolan är elevernas arbetsmiljö och därför ska arbetsmiljön i skolan också inkludera en god ergonomi för eleverna.

Läs mer om ergonomi och Elevhälsoportalens insatsförslag här.