Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
DC143C
6b6154
21a3a1

Digitalt seminarium om Elevhälsoportalens arbetsmodell

Uppdaterad: 2020-09-10

Varmt välkomna till höstens digitala seminarium om hur man utvecklar det hälsofrämjande arbetet på skolan!

Datum: 7 oktober, kl. 09-11.00

Tema: Hur kan skolan arbeta strukturerat och långsiktigt med elevhälsa?

Plats: Online (Skype)

En av skolledningens viktigaste uppgifter, utöver kärnverksamheten, är elevhälsa. God hälsa är en förutsättning för att elever ska kunna tillgodose sig undervisningen. I och med coronapandemin och dess påverkan på elevers tillvaro, är det extra viktigt att arbeta aktivt med dessa frågor.

I detta digitala seminarium går vi igenom hur man som skola kan utveckla sitt elevhälsoarbete genom vår arbetsprocess i fem steg. Vi tar er igenom de olika stegen; från en nulägeskartläggning av elevernas hälsa via elevhälsoenkäter hela vägen till framtagande av handlingsplaner och plan för uppföljning. Under seminariet ger vi även praktiska exempel och tips för varje steg och ni kan ställa frågor direkt till oss. Seminariet kommer att genomföras via Skype.

Målet är att ni, efter detta seminarium, ska ha de verktyg ni behöver för att få en god bild av hälsoläget bland eleverna och kunna driva ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbetet. Seminariet vänder sig till skolledning och övrig personal som arbetar med elevhälsa på grundskola eller gymnasiet. Det är kostnadsfritt och erbjuds alla skolor i Stockholms län som har konto på Elevhälsoportalen. Har ni inget konto? Att skapa konto är gratis och görs enkelt genom att gå in på denna webbsida och följa instruktionerna.

Om ni önskar delta på seminariet, mejla oss på elevhalsoportalen.slso@sll.se och ange namn, yrkesroll samt skolnamn innan 16 september. Det går bra att anmäla flera personer; uppge då namn, yrkesroll och mailadress för samtliga deltagare. En e-mailinbjudan med Skype-länk kommer skickas ut efter att anmälan kommit in till oss. Vi ser fram emot att ses virtuellt 7 oktober!