Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
DC143C
6b6154
21a3a1

Digitalt seminarium om Elevhälsoportalens arbetsmodell

Uppdaterad: 2020-09-08

Varmt välkomna till höstens digitala seminarium om hur man utvecklar det hälsofrämjande arbetet på förskolan!

 

Datum: 22 oktober, kl. 09-10.30

Tema: Hur kan förskolan arbeta strukturerat och långsiktigt med barnens hälsa?

Plats: Online (Skype)

En av förskolans viktigaste uppgifter, utöver kärnverksamheten, är barnens hälsa. God hälsa är en förutsättning för barns lärande och utveckling. I och med coronapandemin och dess påverkan på barnens tillvaro är det extra viktigt att arbeta aktivt med dessa frågor.

I detta digitala seminarium går vi igenom hur man som förskola kan utveckla sitt hälsoarbete genom vår arbetsprocess i fem steg. Vi tar er igenom de olika stegen; från en kartläggning av förskolans hälsofrämjande arbete till framtagande av handlingsplan, införande av insatser och uppföljning. Under seminariet ger vi praktiska exempel och tips inom varje steg och ni kan ställa frågor direkt till oss. Seminariet hålls via Skype.

Ett långsiktigt strukturerat arbete
Målet är att ni efter detta seminarium, ska ha de verktyg ni behöver för att få en nyanserad bild av förskolans hälsofrämjande aktiviteter och kunna driva ett långsiktigt och strukturerat arbete.

Seminariet vänder sig till förskoleledningen och övrig personal som arbetar med barnens hälsa. Det är kostnadsfritt och erbjuds alla förskolor i Stockholms län som har konto på Elevhälsoportalen. Har ni inget konto? Att skapa konto är gratis och görs enkelt genom att klicka här och följa instruktionerna.

Om ni önskar delta på seminariet, maila oss på elevhalsoportalen.slso@sll.se och ange namn, yrkesroll samt namn på förskola innan 1 oktober. Det går bra att anmäla flera personer; uppge då namn, yrkesroll och mailadress för samtliga deltagare. En e-postinbjudan med Skype-länk kommer skickas ut efter att anmälan kommit in till oss.

Vi ser fram emot att ses virtuellt den 22 oktober!