Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Tillgänglighetsrapport

Uppdaterad: 2020-10-16

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde, står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen elevhalsoportalen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, identifierade tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är under konstruktion under hösten 2020 och delar av den kommer under arbetet inte att vara tillgänglighetsanpassade. Vi åberopar undantag, enligt 12 § lagen om digital offentlig service, för oskäligt betungande anpassning. Webbplatsen kommer i ny uppdaterad form under senare delen av 2020 och vår förhoppning är att då uppfylla lagen om digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från elevhalsoportalen.se som inte går att ta del av i nuvarande form, kan du skicka ett meddelande (via ett formulär) här, eller ett mail till elevhalsoportalen.slso@sll.se. Du kan även nå oss på telefon: 08-123 371 11.