Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Vi stödjer skolor i arbetet med hälsa

Hälsa och lärande går hand i hand – det vet vi. Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt verktyg som stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Materialet är utvecklat av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm. Detta är ett nytt sätt att använda digitala verktyg för att främja hälsa i skolan.