Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Vi stödjer skolor i arbetet med hälsa

Hälsa och lärande går hand i hand – det vet vi. Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Materialet är utvecklat av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Stockholms läns landsting. Detta är ett nytt sätt att använda digitala verktyg för att främja hälsa i skolan.

NY SKOLHÄLSONYCKEL! Den 20 augusti läggs Skolhälsonyckeln upp för nästa läsår (2018/2019). Glöm därför inte att göra klart alla enkäter för nuvarande läsår innan dess, så att ni får alla svar samlade på samma läsår.