Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Aktuellt

Uppdaterad: 2020-04-02

Med anledning av covid-19

Mars, 2020

För att undvika smittspridning kommer Elevhälsoportalen inte att genomföra eller planera några workshops ​just nu. Vi arbetar annars vidare med portalen och dess innehåll som vanligt, och ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller synpunkter. Ni når oss på elevhalsoportalen.slso@sll.se eller 08-123 371 11. 

I dessa ovanliga och ansträngda tider är det extra viktigt att ta hand om sig själv och varandra. Nedan har våra experter tagit fram några tips som kan vara bra för skolor ​och dess elever att tänka på i nuläget:

Fysisk aktivitet
Bedriver er skola distansundervisning på grund av Covid-19? Glöm inte att uppmuntra och ge era elever möjlighet att komma ut och röra på sig under dagen. Lärarna kan bidra till att öka elevers fysiska aktivitet genom att planera rörelsepauser som strukturerade avbrott under videolektioner. Detta har i studier visat sig ha positiv effekt bland annat på deras kognitiva förmåga.

Psykisk hälsa
Distansundervisning kan vara en stor omställning för både personal och elever. För bland annat elever som mår psykisk dåligt och/eller utsätts för kränkande behandling kan situationen upplevas som särskilt svår. Försök att vara extra uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa eller kränkande beteende och vidta åtgärder. Forskning indikerar att elever som är involverade i traditionell kränkning, antingen som kränkande eller som utsatt, oftare även är involverade i kränkningar på nätet.

Felaktig kontaktinformation i omlopp

Vi har förstått att en felaktig e-postadress har spridits runt till er användare på lite olika sätt. Vi beklagar verkligen detta, och att några av er därför inte har fått svar på era e-postmeddelanden. Den enda gällande adressen till Elevhälsoportalen är elevhalsoportalen.slso@sll.se

Elevhälsoenkäter digitaliserade i PMO

Elevhälsoportalen erbjuder elevhälsoenkäter för årskurs 4-6 och 7-9 i grundskolan, samt årskurs 1-3 i gymnasiet. Sedan februari 2019 finns de även digitalt i journalsystemet PMO (och sedan tidigare i ProReNata och Joliv). Vid intresse av att använda dessa enkäter i PMO, vänligen kontakta: forsaljning.se@cgm.com

Uppdatering och förändring/utveckling av hemsidan

Sedan hösten 2018 har hemsidan uppdaterats och utvecklats, och inkluderar bland annat:

  • Förklaring av ord/termer
  • Utfällbara texter
  • Ny plats för Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäterna
  • Genomgång/granskning och uppdatering av informationstexter för samtliga hälsoområden
  • Genomgång/granskning och uppdatering av rekommenderade insatser för samtliga hälsoområden

Man kan läsa mer om dessa förändringar här.

Projekt med särskild satsning på psykisk hälsa genom Elevhälsoportalen

Just nu pågår ”När hela skolan mår bra: Evidensbaserade verktyg för skolans arbete med psykisk hälsa”, vilket är ett flerårigt projekt med särskild satsning på psykisk hälsa genom Elevhälsoportalen. Syftet är att främja den psykiska hälsan bland elever i grundskola och gymnasium, genom insatser på flera områden och med utgångspunkt i skolans miljö (den fysiska, organisatoriska och sociala miljön). Genom Elevhälsoportalen kommer vi att sprida resultat, verka som stöd till skolor samt följa upp och utvärdera hälsoutfall bland elever.

Viktigt! Uppdatera kontaktuppgifter för förskolor och skolor

När man skapar ett konto på Elevhälsoportalen behövs kontaktuppgifter till två personer. Kontaktuppgifterna används för att skicka nyhetsbrev, inbjudan till workshops eller annan information. För att information ska komma fram är det därför viktigt med uppdaterade kontaktuppgifter och att uppdatera dessa vid behov (exempelvis vid avslutad tjänst).

Uppdatering av kontaktuppgifter sker, vid inloggning, under "Inställningar" som ligger högst upp till höger på sidan.