Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Alkohol

Uppdaterad: 2021-02-23

Tidig alkoholdebut och regelbundet alkoholdrickande under uppväxtåren är skadligt på väldigt många sätt. Bland annat påverkar alkoholen hjärnan och kan ge negativa effekter på den kognitiva förmågan. Skolan är en naturligt alkoholfri miljö och har en viktig funktion att vägleda ungdomar i att inte dricka alkohol.

Alkoholens skadeverkningar under tonåren

Alkohol är i sig ett giftigt ämne som kan påverka flera organ i kroppen.  Till exempel, när unga dricker sig berusade reagerar levern med rubbad enzymsammansättning. Framför allt påverkar alkoholdrickande under tonåren hjärnans funktioner och sannolikt även dess struktur. Det finns ett flertal negativa konsekvenser av att dricka alkohol, bland annat dessa:

  • Störningar i kognitiva funktioner såsom inlärningsproblem.
  • En kortsiktig negativ effekt på beslutsfattandet, vilket i kombination med ungdomarnas naturliga impulsivitet kan leda till riskfyllda eller rentav skadliga handlingar, exempelvis olovlig körning, olyckor eller oönskat sex.
  • Försämringar av en eventuell underliggande psykisk ohälsa.
  • Ökad sannolikhet att få alkoholproblem senare i livet.

Är alkoholbruk bland ungdomar ett problem i Sverige?

  • Alkoholbruk, och då särskilt riskbruk, bland 15-19-åringar i Sverige var 2015 den näst vanligaste orsaken till förlorade friska levnadsår (s.k. Disability Adjusted Life Years). 
  • I genomsnitt har alkoholkonsumtionen i Sverige bland ungdomar, både pojkar och flickor, kontinuerligt minskat sedan början av 2000-talet, på grundskola såväl som på gymnasiet.  Det gäller samtliga mått av alkohol, såsom andel alkoholkonsumenter, genomsnittlig konsumtion, berusningsdrickande och riskabelt alkoholbruk.
  • Trots den positiva trenden var det år 2017 fortfarande 9% av elever i årskurs 9 och 26% i år 2 på gymnasiet som hade en riskkonsumtion av alkohol. I årskurs 9 hade tjejerna oftare en riskkonsumtion än pojkar, samma förhållande gällde inte i gymnasiet.
  • Om man tar en svensk skolklass i årskurs 9 med 30 elever kan man alltså räkna med att tre elever har en riskabel alkoholkonsumtion. I en motsvarande klass i årskurs 2 på gymnasiet kan det vara 8–9 elever som har ett riskbruk av alkohol.