Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Ergonomi

Uppdaterad: 2021-02-23

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljön påverkar människan. Det innefattar hur vi kan anpassa arbetet till människans behov och förutsättningar för att kunna förebygga risker för ohälsa. Här kommer åtgärdsförslagen att handla om hur skolans arbetsmiljö kan utformas för att förebygga besvär från muskler och leder samt närsynthet hos eleverna.

Hur ser ergonomin ut i skolan idag?

Hur skolor arbetar med ergonomi varierar stort. Det kan till exempel handla om att ha tillgång till justerbara möbler och hur dessa ställs in och anpassas efter barnens individuella storlek. Det kan också handla om hur man strukturerar datorarbetet, till exempel genom att ha tillgång till extern datorutrustning såsom separat tangentbord och skärm vid användning av laptop eller Ipad, samt om eleverna har tillgång till skåp för att inte behöva bära så tungt.

Goda synförhållanden är också viktigt för att motverka bland annat trötta ögon och huvudvärk. Enligt World Health Organization, WHO har förekomsten av närsynthet hos barn globalt ökat alarmerande de senaste decennierna, och det finns indikationer på att det ökar också bland barn i Sverige. Risken att utveckla närsynthet (myopi) påverkas av mängden närarbete, arbete där ögat fokuserar på kort avstånd, som vid läsning och skärmarbete, samt mängden inomhusvistelse, och en teori om varför en eventuell ökning ses tros vara en ökad mängd närarbete och minskad tid utomhus.

Varför är ergonomi viktigt för skolan?

En ökad digitalisering i skolan ökar barnens tid sittande framför en dator eller annan bildskärm. Vid sittande långa stunder åt gången och vid sittande med exempelvis böjd nacke eller rygg ökar risken att drabbas av besvär i bland annat nacke, axlar, rygg och armar. Risken ökar även vid statiskt muskelarbete, dvs stillasittande arbete utan paus där blodflödet till musklerna försämras.

Arbete med datorer är synkrävande och kan öka mängden närarbete, detta gäller både i skolan och i hemmet. Närsynthet utvecklas vanligtvis under de första skolåren och fortskrider tills ögat är fullvuxet. Därför är åtgärder för att förhindra eller skjuta upp utvecklingen hos barn viktiga för att minska förekomsten av närsynthet.

Internationella studier visar att elever kan bära en skolväska som väger över 15 % av sin egen kroppsvikt. Elever på skolor med tillgång till skåp för avlastning av böcker och annat material har visats bära mindre tungt över dagen. En rekommendation är att inte bära mer än 10 % av sin egen kroppsvikt för att minska risken för onödig smärta och trötthet i kroppen.