Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

Hur rör sig barn idag?

  • Ju äldre barn blir, desto mindre rör de på sig
  • Nivån av fysisk aktivitet sjunker med åldern, och stillasittande tid, såsom skärmtid, ökar med åldern
  • Generellt är den fysiska aktiviteten högre hos pojkar än hos flickor
  • Barn vars föräldrar har hög utbildning/inkomst deltar oftare i någon form av organiserad idrott
     

Varför är fysisk aktivitet viktigt för barns hälsa?

  • Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydande hälsovinster både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan
  • För barn finns det positiva samband mellan fysisk aktivitet och skeletthälsa, mental hälsa, kognitiv förmåga, muskelstyrka, hjärt- och kärlhälsa samt förekomst av övervikt och fetma
  • Förstadier till kroniska sjukdomar, exempelvis åderförkalkning, kan ha sitt ursprung från tidig barndom. Det är därför viktigt att förebygga sjukdomar genom fysisk aktivitet redan i unga år