Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
DC143C
6b6154
21a3a1

Fysisk aktivitet

Uppdaterad: 2020-08-21

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Fysisk aktivitet.

Hur rör sig barn idag?

  • Ju äldre barn blir, desto mindre rör de på sig
  • Nivån av fysisk aktivitet sjunker med åldern, och stillasittande tid, såsom skärmtid, ökar med åldern
  • Generellt är den fysiska aktiviteten högre hos pojkar än hos flickor
  • Barn vars föräldrar har hög utbildning/inkomst deltar oftare i någon form av organiserad idrott

Hur mycket bör barn röra på sig?

WHO (World Health Organisation) rekommenderar för barn 5-17 år:

  • Minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, i medel till hög intensitet. Mer än 60 minuter per dag av fysisk aktivitet ger större positiva hälsoeffekter.
  • Största delen av den dagliga fysiska aktiviteten bör vara konditionsbaserad.
  • Minst tre gånger i veckan av högintensiv fysisk aktivitet, inklusive sådan som stärker muskler och skelett.

Varför är fysisk aktivitet viktigt för barns hälsa?

  • Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydande hälsovinster både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan
  • För barn finns det positiva samband mellan fysisk aktivitet och skeletthälsa, mental hälsa, kognitiv förmåga, muskelstyrka, hjärt- och kärlhälsa samt förekomst av övervikt och fetma
  • Förstadier till kroniska sjukdomar, exempelvis åderförkalkning, kan ha sitt ursprung från tidig barndom. Det är därför viktigt att förebygga sjukdomar genom fysisk aktivitet redan i unga år