Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Fysisk aktivitet

Uppdaterad: 2021-03-16

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Fysisk aktivitet.

Hur rör sig barn idag?

 • Ju äldre barn blir, desto mindre rör de på sig
 • Nivån av fysisk aktivitet sjunker med åldern, och stillasittande tid, såsom skärmtid, ökar med åldern
 • Generellt är den fysiska aktiviteten högre hos pojkar än hos flickor
 • Barn vars föräldrar har hög utbildning/inkomst deltar oftare i någon form av organiserad idrott

Hur mycket bör barn röra på sig?

WHO (World Health Organisation) rekommenderar för barn 5-17 år:

 • Minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, i medel till hög intensitet. Mer än 60 minuter per dag av fysisk aktivitet ger större positiva hälsoeffekter.
 • Största delen av den dagliga fysiska aktiviteten bör vara konditionsbaserad.
 • Minst tre gånger i veckan av högintensiv fysisk aktivitet, inklusive sådan som stärker muskler och skelett.
 • Dessutom bör mängden stillasittande tid begränsas, särskilt skärmtid på fritiden.

För en sammanställning av evidensen bakom dessa rekommendationer, klicka här.

Varför är fysisk aktivitet viktigt för barns hälsa?

 • Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydande hälsovinster både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan
 • För barn finns det positiva samband mellan fysisk aktivitet och skeletthälsa, mental hälsa, kognitiv förmåga, muskelstyrka, hjärt- och kärlhälsa samt förekomst av övervikt och fetma
 • Förstadier till kroniska sjukdomar, exempelvis åderförkalkning, kan ha sitt ursprung från tidig barndom. Det är därför viktigt att förebygga sjukdomar genom fysisk aktivitet redan i unga år