Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
DC143C
6b6154
21a3a1

Kontakt

Uppdaterad: 2020-09-08

Om du har frågor eller vill kontakta oss, är du välkommen att använda kontaktuppgifterna nedan.

Email: elevhalsoportalen.slso@sll.se

Telefon: 08-123 371 11

Telefonen är vanligtvis bemannad mellan kl 9.00-15.00 måndag till fredag, med vissa undantag.