Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Kontakt

Uppdaterad: 2021-01-25

Om du har frågor eller vill kontakta oss, är du välkommen att använda kontaktuppgifterna nedan.

Email: elevhalsoportalen.slso@sll.se

Telefon: 08-123 371 11

Telefonen är vanligtvis bemannad mellan kl 10.00-16.30 måndag till fredag, med vissa undantag.