Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Mat

Uppdaterad: 2021-04-12

Ohälsosamma matvanor är en av de viktigaste riskfaktorerna för ohälsa idag. Skolmåltider erbjuds dagligen till alla barn oavsett bakgrund, och är därför ett självklart sätt att påverka deras hälsa – både på kort och lång sikt. Det finns mycket som skolan kan göra för att främja goda matvanor.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Mat.

Färgglad tallrik

Goda matvanor är viktigt för hälsan

Goda matvanor under barndomen är nödvändiga för att barn ska växa och utvecklas optimalt. Goda matvanor ger också bra förutsättningar för en bättre hälsa genom hela livet.

Hur äter barn och unga idag?

Den senaste nationella kostundersökningen Riksmaten ungdom, genomförd av Livsmedelsverket 2017, visar att barn och ungdomar äter:

  • För lite frukt och grönsaker
  • För mycket rött kött och charkprodukter
  • För mycket godis, kakor, snacks och läsk - livsmedel som medför energi men lite annan näring

Ohälsosamma matvanor är en stor riskfaktor för ohälsa

Idag är ohälsosamma matvanor bland de absolut största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige. Att ha ohälsosamma matvanor som barn ökar inte bara risken för övervikt och dess konsekvenser, utan medför även risken att fortsätta ha ohälsosamma vanor som vuxen.

Vuxna med ohälsosamma matvanor löper i sin tur högre risk att drabbas av kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer.