Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Frågor och svar

Uppdaterad: 2020-11-19

Här får du svar på några av det vanligaste frågorna om Elevhälsoportalen. Klicka på pilarna för att fälla ut de svar som önskas.

[Är Elevhälsoportalen till för skolor i hela landet eller bara för skolor inom Stockholms län?]
[Alla skolor är välkomna att skapa ett konto och använda portalen, men vi har dessvärre begränsade resurser för stöd och support vilket innebär att exempelvis workshops och rapporter med aggregerad elevhälsodata endast är möjlig för skolor i Stockholms län]
[Jag kommer inte ihåg mitt användarnamn eller lösenord, vad ska jag göra?]
[Om det är du som har skapat kontot och har angett din e-postadress kan du fylla i den här. Du får då ett e-postmeddelande som innehåller skolans användarnamn och en länk som ger dig möjlighet att skapa ett nytt lösenord. Om du inte står som ansvarig för kontot är du välkommen att kontakta oss.]
[Jag tycker att det saknas hälsoområden på portalen. Varför?]
[Elevhälsoportalen lanserades under våren 2016 men vi kommer kontinuerligt att utveckla portalen och lägga till hälsoområden och insatser. Du är välkommen att höra av dig med dina synpunkter.]
[Jag vill skapa ett konto på Elevhälsoportalen men någon på min skola har redan skapat ett konto. Kan jag också få ett konto?]
[En skola kan endast ha ett konto eftersom det är tänkt att Elevhälsoportalen ska vara ett gemensamt verktyg för hela hälsoteamet på skolan. Det går däremot bra att dela inloggningsuppgifter om det är fler som ska ha tillgång till kontot.]
[Jag är intresserad av att använda era elevhälsoenkäter. Hur går jag tillväga?]
[Antingen kontaktar ni Joliv (info@joliv.se), ProReNata (prorenata@prorenata.se) eller PMO/CGM (forsaljning.se@cgm.com) som är de företag som i dagsläget erbjuder enkäterna i en digital version. Alternativet är att använda en pappersversion av enkäterna som ni hittar här. På samma sida kan man också läsa mer om enkäterna.]
[Hur kommer vår skola igång med ett systematiskt hälsoarbete?]
[Ett bra sätt är att läsa om och följa vår arbetsmodell. Den leder er igenom fem olika steg för att kartlägga, utvärdera och förbättra det hälsofrämjande arbetet på skolan. För att påbörja processen och se arbetsmodellen, klicka här.]