Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Hur fungerar det?

Uppdaterad: 2018-11-26

Det är enkelt att skapa ett konto och komma igång med att analysera skolans hälsofrämjande arbete. Läs mer om hur er skola kan gå tillväga nedan.

hur fungerar det?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla skolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till allt vad portalen har att erbjuda. Allt som krävs är att två kontaktpersoner registrerar sig, förslagsvis rektor och en representant från elevhälsan på skolan.

Elevhälsoportalen är byggd utifrån en planeringsmodell; "Skolans hälsocykel", som är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på skolan. Processens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår. Här kan man läsa mer om Skolans hälsocykel.

Portalen erbjuder verktyg för att bedöma och utveckla skolans hälsoarbete inom sju områden. Tanken är att skolan skapar ett gemensamt konto, som går att användas av flera personer på skolan (om man delar inloggningsuppgifter). När man skapat ett konto kan man svara på kartläggningsverktyget Skolhälsonyckeln, som kan användas en gång per läsår, göra handlingsplaner för det fortsatta hälsofrämjande arbetet på skolan och ta del av evidensbaserade insatser på de olika områdena. Resultaten sparas på skolans profilsida. 

Vi har också utarbetat en elevhälsoenkät som kan användas vid hälsosamtalet. Enkäten finns i både digitalt och i pappersformat. Här kan man läsa mer om hur man börjar använda Elevhälsoenkäterna.

Välkommen som användare på Elevhälsoportalen!