Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Hur fungerar det?

Det är enkelt att skapa ett konto och komma igång med att analysera skolans hälsofrämjande arbete. Läs mer om hur er skola kan gå tillväga nedan.
hur fungerar det?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla skolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till verktyget Skolhälsonyckeln som kartlägger det hälsofrämjande arbetet inom sju hälsoområden. Allt som krävs är att två kontaktpersoner registrerar sig, förslagsvis rektor och representant från elevhälsan på skolan. Tanken är att skolan skapar ett gemensamt konto för skolan.

Skolhälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på skolans profilsida. Där kan man efter att man har fyllt i samtliga frågeområden ladda ner och skriva ut en resultatrapport samt skapa en handlingsplan med prioriteringar för det hälsofrämjande arbetet för kommande år.

Läs mer om arbetsmodellen Skolans hälsocykel.

Välkommen som användare på Elevhälsoportalen!