Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1
DC143C

Hur fungerar det?

Uppdaterad: 2019-05-14

Det är enkelt att skapa ett konto och komma igång med att analysera skolans hälsofrämjande arbete. Läs mer om hur er skola kan gå tillväga nedan.

hur fungerar det?

Vem riktar sig Elevhälsoportalen till?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla skolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Vad krävs för att öppna ett konto?

Allt som krävs är att två kontaktpersoner registrerar sig, förslagsvis rektor och en representant från elevhälsan på skolan. Tanken är att skolan skapar ett gemensamt konto, som går att användas av flera personer på skolan (om man delar inloggningsuppgifter). 

Kostar det något?

Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till allt vad portalen har att erbjuda.

Vad kan man göra på Elevhälsoportalen?

Skolhälsonyckeln

Här finns bland annat det enkätbaserade verktyget Skolhälsonyckeln som kartlägger skolan hälsofrämjande arbete inom sju hälsoområden: Övergripande hälsoarbete, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi, Buller och Tobak (i dagsläget finns ingen enkät för Alkohol). Här kan man, efter att man fyllt i samtliga enkäter, ladda ner och skriva ut en resultatrapport, samt skapa en handlingsplan med prioriteringar för det hälsofrämjande arbetet för kommande år.

Hälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på skolans sida, man kan dock besvara de ingående enkäterna vid olika tillfällen under läsåret.

Till Skolhälsonyckeln

Elevhälsoenkäter

Vi har också utarbetat en elevhälsoenkät som kan användas vid hälsosamtalet, och som underlag till elevhälsodata. Enkäten finns både digitalt och i pappersformat.

Till enkäterna

Hälsoområdena

Under de åtta hälsoområdena nämnda ovanför kan man läsa om vad forskningen säger om respektive område samt ta del av evidensbaserade insatser man kan ha identierat behov av i enkäterna (de finns under de runda ikonerna)

Skolans hälsocykel

Elevhälsoportalen är byggd utifrån en planeringsmodell; "Skolans hälsocykel", som är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på skolan. Processens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår.

Till Skolans hälsocykel

Välkommen som användare på Elevhälsoportalen!