Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Skolans hälsocykel

Uppdaterad: 2019-10-08

Elevhälsoportalen erbjuder verktyg för att bedöma och utveckla skolans hälsoarbete inom sju områden. Här beskriver vi den modell som portalen är byggd utifrån, nämligen planeringsmodellen "Skolans hälsocykel".

Modellen är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på skolan. Processens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår.

Modellens 5 steg

Bilda eller samla ett hälsoteam. Rektor och elevhälsan är troligen givna representanter (Gärna en representant från skolans alla yrkeskategorier!) Skapa ett gemensamt konto för skolan.

 1. Kartlägg skolans hälsoarbete och miljö inom alla hälsoområden (Skolhälsonyckeln) samt elevernas hälsa (Elevhälsoenkäter). Skolhälsonyckeln hittar du under rubriken Skolhälsonyckeln högst upp på sidan, och kan besvaras en gång per läsår.

 2. Analysera resultatet med hjälp av planeringsfrågor. Frågorna är en del av handlingsplanen som skolan får tillgång till när Skolhälsonyckeln har besvarats.

 3. Planera åtgärder genom att

  • söka bland portalens evidensbaserade insatsförslag. Insatsförslagen presenteras under respektive hälsoområde
  • skriv en handlingsplan
 4. Genomför de valda insatserna.

 5. Följ upp/utvärdera. Samla hälsoteamet igen och följ upp handlingsplanen och utvärdera arbetet med hjälp av Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäter efter en viss tid, t ex en gång per läsår. Jämför de nya resultaten med de tidigare och diskutera förändringens omfattning.
  Integrera det som visade sig fungera bra i nya rutiner!