Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Psykisk hälsa

Uppdaterad: 2021-02-22

Psykisk ohälsa orsakar lidande och leder till skolsvårigheter. Samtidigt anses skolan vara en av de viktigaste platserna för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Psykisk hälsa.

Är psykisk ohälsa ett vanligt problem?

 • Ja, psykisk ohälsa är ett vanligt problem bland barn, ungdomar och unga vuxna i Sverige
 • Under 2016 hade sammanlagt 8 % av flickorna och 10 % av pojkarna i åldrarna 10–17 år någon form av kontakt med sjukvård för psykisk ohälsa, eller medicinerades för psykisk sjukdom. Det finns också ett betydande mörkertal eftersom många inte söker hjälp
 • Enligt Socialstyrelsen ökar den psykiska ohälsan bland unga sedan 90-talet

 Konsekvenser av psykisk ohälsa

 • Ökningen av psykisk ohälsa gäller främst depression, ångest, ADHD och missbruk
 • Även ätstörningar, självskadebeteenden och självmordstankar förekommer
 • Nästan 50  barn och ungdomar under 20 år tar sina liv varje år i Sverige, och cirka tio gånger fler begår självmordsförsök eller allvarliga självskadehandlingar. Den bakomliggande orsaken är oftast psykisk sjukdom eller ohälsa
 • Forskning visar också att det finns ett samband mellan elevers psykiska ohälsa och:
  • sämre skolprestationer
  • Problematisk skolfrånvaro
 • Det ökar också risken för exempelvis socialt utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, såväl som för kriminalitet och missbruk

Det är med andra ord viktigt att prioritera förebyggande åtgärder i skolan som motverkar psykisk ohälsa