Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Psykisk hälsa

Skolan anses vara en av de viktigaste arenorna för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Psykisk ohälsa kan förutom lidande hos individen leda till sämre skolprestationer vilket gör att det är angeläget att problemen uppmärksammas inom såväl skola som vård och omsorg.
Flicka med bild på ledset ansikte

Är psykisk ohälsa ett vanligt problem bland unga?

Psykisk ohälsa är ett vanligt problem bland barn och unga vuxna i Sverige. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa bland unga ökat under 1990- och 2000-talet och fortsätter att öka. Under år 2011 var det sammanlagt 3% av flickorna och 4% av pojkarna i åldrarna 0-17 år som haft någon form av kontakt med vården för psykisk ohälsa eller som använde psykofarmaka. Man uppskattar även att det finns ett betydande mörkertal eftersom många som lider av psykisk ohälsa inte kommer i kontakt med vården.

Ökningen av psykisk ohälsa gäller främst depression, ångestsjukdomar, ADHD och missbruk. Även ätstörningar, självskadebeteenden och självmordstankar förekommer. Nästan 200 personer under 24 år dör i självmord varje år i Sverige, och ca 10 gånger fler begår självmordsförsök eller allvarliga självskadehandlingar, vilket nästan alltid beror på psykisk ohälsa.

Elever med psykisk ohälsa presterar ofta sämre i skolan, och har ofta lägre utbildningsnivå i senare vuxen ålder. Allt detta sammantaget gör att det är viktigt att fånga problemen i tid och att prioritera förebyggande åtgärder.