Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Skolhälsonyckeln - utvärdera ert hälsofrämjande arbete

Uppdaterad: 2021-01-12

Skolhälsonyckeln strävar efter att vara ett användbart verktyg för skolans hälsofrämjande arbete. Här kan man kartlägga skolans arbete inom sju hälsoområden genom att svara på enkäter, ta del av evidensbaserade insatser samt skriva handlingsplaner för att förstärka det hälsofrämjande arbetet på skolan. Klicka här för att komma direkt till enkäterna.

Om skolhälsonyckeln

 • Skolhälsonyckeln består av åtta enkäter som behandlar nedanstående hälsoområden:

  • Övergripande hälsoarbete
  • Fysisk aktivitet
  • Psykisk hälsa
  • Mat
  • Allergi
  • Buller
  • Tobak
  • Ergonomi
 • Skolhälsonyckeln är en integrerad del i det andra steget i Elevhälsoportalens arbetsmodellen.
 • Enkäterna bör besvaras av en arbetsgrupp på skolan som består av olika personalkategorier, t.ex. rektor, personal inom elevhälsan, lärare eller övrig skolpersonal.
 • Enkäterna syftar till att kartlägga skolans miljö och hälsofrämjande arbete inom de olika hälsoområdena. Genom att hälsoteamet gemensamt besvarar frågorna kartlägger skolan sitt nuvarande hälsoarbete inom dessa områden.
 • Resultatet av de olika enkäterna återkopplas automatiskt, och när man slutfört en enkät får man fram en resultatrapport. Här ser man ungefär hur skolan ligger till på området, samt hur många poäng man fått på varje fråga. Rapporten underlättar arbetet med att prioritera och planera förbättringsåtgärder.
 • Utifrån resultatrapporten kan hälsoteamet sedan söka bland relevanta evidensbaserade insatsförslag inom respektive hälsoområde, och med hjälp av planeringsfrågor skapa en handlingsplan.
 • Svaren från varje enkät genererar en viss procentsats. Om man får över 40% totalt visar det på att man överlag verkar ha ett bra hälsofrämjande arbete på skolan, eller att man i alla fall har påbörjat ett arbete med det. Om man får under 40% kan det tyda på att skolan behöver starta upp, förstärka och/eller arbeta mer med det hälsofrämjande arbetet. 
 • Tanken är att Skolhälsonyckeln ska besvaras av arbetsgruppen en gång per läsår.
 • Varje sommar läggs en ny Skolhälsonyckel upp för kommande läsår. Då kan man inte längre besvara enkäterna från föregående läsår.

Om innehållet

Vi utvecklar ständigt innehållet på portalen, däribland Skolhälsonyckeln. Varje gång vi reviderar innehållet ligger mycket arbete bakom i form av bland annat systematiska litteraturgenomgångar. För närvarande erbjuder vi enkäter för 8 olika hälsoområden, och just nu utvärderar vi behovet av att även inkludera flera. Om det är någon enkät eller hälsoområde ni saknar går det bra att höra av er till oss.

Hur kommer man till Skolhälsonyckeln?

Klicka här för att komma till enkäterna

Frågor?

Under Frågor & svar finns svar på de vanligaste frågorna, alternativt  kontakta oss så hjälper vi er.