Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Tobak

Uppdaterad: 2020-10-22

Långvarigt tobaksbruk – i synnerhet rökning - utgör den enskilt starkaste riskfaktorn för människors ohälsa och är en av de främsta orsakerna till såväl sjukdom som för tidig död. 

Tobaksdebuten sker vanligtvis under tonåren och den som testar att röka då har högre sannolikhet att bli regelbunden tobaksanvändare jämfört med den som inte testar alls under samma period. Risken är allra störst bland de som experimenterar med både cigaretter och snus, och ökar ytterligare ju oftare man brukar tobak.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Tobak.

Kille som håller i cigarett

Är tobaksbruk bland ungdomar ett problem i Sverige?

Rökning bland ungdomar har minskat kontinuerligt i Sverige sedan 1970-talet. Enligt de senaste nationella mätningarna gjorda av Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysningen (CAN) år 2017 rökte dock, dagligen eller tillfälligt, cirka:

  • 10% av elever i årskurs 9
  • 24% av elever i år 2 på gymnasiet (flickor i något större utsträckning än pojkar)

Cirka en tredjedel av rökarna röker dagligen, eller nästan dagligen.

Viktigt med tidiga insatser

Det är viktigt att tackla tobaksbruk tidigt eftersom ett beroende kan uppstå långt innan ett dagligt bruk gör det. Med andra ord, en ung person som röker så sällan som veckovis kan redan vara beroende av tobak.

Dessutom har tobaksbruk ett samband med en rad andra riskbeteenden såsom drogbruk, skolk och sämre skolprestationer.